Ajutor de deces 2021

Ajutor de deces 2021

Ajutorul de deces este un ajutor important pentru toti romanii, iar in anul 2021 a crescut cu aproximativ 266 de lei. In anul 2020, proiectul lansat in dezbatere in Guvern a fost aprobat si produce efecte incepand cu prima luna a anului 2021.

Proiectul a prevazut o majorare a ajutorului de deces, prima crestere semnificativa a acestui ajutor, din 2018. Ajutorul este acordat in cazul decesului unei persoane asigurate, unui pensionar sau unui membru din familia lor.

Conform noii legi, sunt prevazute următoarele modificari:
2715 lei pentru un membru al familiei asiguratului sau pentru un membru al familiei pensionarului, ceea ce implica o majorare cu 133 de lei comparativ cu prezentul;
5429 lei pentru asigurati sau pensionari, de unde rezulta o majorare cu 266 de lei.

Care sunt noile reguli in vederea acordarii ajutorului de deces

Conform regulamentului prezentat de Casa Nationala de Pensii, ajutorul de deces se poate solicita in cel mult trei ani din momentul decesului si va fi achitat solicitantului in maxim 3 zile lucratoare de la depunerea solicitarii. Daca a decedat un asigurat sau un pensionar, pot solicita ajutor de deces urmatoarele persoane:
– Soțul;
– Copilul;
– Parintele;
– Tutorele;
– Curatorul;
– Orice persoana care poate dovedi ca a achitat integral cheltuielile de inmormantare.

In cazul in care a decedat un membru al familiei asiguratului sau pensionarului, ajutorul va fi achitat asiguratului, respectiv pensionarului.

Cum se obtine ajutorul de deces si care sunt actele necesare

Pentru a fi obtinute sumele aferente ajutorului de deces, solicitantul trebuie sa depuna un dosar cu mai multe acte, in functie de situatia specifica. Dosarul va cuprinde urmatoarele documente:
– Anexa 11, reprezentand cererea pentru ajutorul de deces;
– Originalul si copia actului de identitate;
– Originalul si copia certificatului de deces;
– Originalul si copiile actelor care atesta starea civila a solicitantului, din care sa reiasa clar gradul de rudenie cu persoana decedata;
– Originalul si copia dovezii suportarii cheltuielilor de inmormantare;
– Originalul actului vizat sau emis de medicul specialist in asigurari sociale, de unde rezulta ca o afectiune a determinat incapacitatea de munca, survenit în copilarie, pentru persoanele de peste 18 ani, aflate in imposibilitatea de a munci;
– Originalul adeverintei care atesta ca la momentul decesului, solicitantul urma o forma de invatamant organizata, daca acesta are varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani si iși continua studiile;
– Extras de REVISAL sau o adeverinta din partea angajatorului de unde rezulta ca decedatul era asigurat;
– Declarație pe proprie raspundere a solicitantului, conform careia decedatul nu era pensionar sau asigurat, in situatia in care nu se poate face dovada statutului de asigurat sau de pensionar.

Institutia care achita dreptul de ajutor social va scrie pe spatele certificatului de deces mențiunea achitat, va data aceasta mentiune, o va semna si o va ștampila astfel incat sa nu apara alte solicitari ulterioare sau tentative de fraudare a institutiei din partea altor rude sau persoane.